Đề Thi, Tin Tức

Công Bố Đề Thi Mẫu Đánh Giá Năng Lực 2021

đề thi đánh giá năng lực 2021

Sáng ngày 15/1/2021 trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM vừa công bố đề thi mẫu đánh giá năng lực 2021. Bộ đề thi gồm 16 trang, 120 câu với thời gian làm bài trong vòng 150 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy.

Bài thi cung cấp số liệu và dữ kiện và những công thức cơ bản có trong chương trình học nhằm đánh giá khả năng suy luận, phân tích và giải quyết vấn đề, những bạn hay học vẹt, học thuộc lòng sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm bài vì bài thi không nhắm đến những em học sinh học bài thuộc lòng.

Đề thi được xây dựng cùng cách tiếp cận như đề thi SAT (Scholastic Assessment Test) của Mỹ và đề thi TSA (Thinking Skills Assessment) của Anh.

Cấu trúc đề thi mẫu đánh giá năng lực 2021 bao gồm 3 phần:

  • Phần sử dụng ngôn ngữ (40 câu)
  • Phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu)
  • Phần giải quyết vấn đề (50 câu)

Các em nhớ thường xuyên cập nhật những thông tin dự thi, mẫu đề cũng như các thủ tục đăng ký dự thi trên website: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/

đề thi đánh giá năng lực trang 1
đề thi đánh giá năng lực trang 2
đề thi đánh giá năng lực trang 3
đề thi đánh giá năng lực trang 4
đề thi đánh giá năng lực trang5
đề thi đánh giá năng lực trang 6
đề thi đánh giá năng lực trang 7
mẫu đề thi đánh giá năng lực trang 8
đề thi đánh giá năng lữ 9
đề thi đánh giá năng lực trang 10
đề thi đánh giá năng lực trang 11
đề thi đánh giá trang 12
đề thi đánh giá năng lực trang 13
đề thi đánh giá năng lực trang 14
đề thi đánh giá năng lực trang 15
đề thi đánh giá năng lực trang 16

>>>> Xem thêm:

Bạn có biết: 7 Kỹ Thuật Đọc Sách Hiệu Quả Này Không?

Trả lời

Giao diện bởi Anders Norén